GO 30 ارجاع غیر مستقیم به منبع
خانه


شما به دنبال آن هستید: ارجاع غیر مستقیم به منبع


پیدا شد: 30
ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در شیوه‌نامهٔ شیکاگو، که اینجا هم از آن پیروی شده‌است، یادکرد منابع (یعنی ارجاع به منابع برای مستند کردن ادعا) در پانویس است و پانویس‌ها با شماره مشخص می‌شود. می‌توان در پایان رساله فهرستی الفبایی از ..... انتساب درمتن باید در نقل‌قول‌های مستقیم، نقل‌قول‌های غیرمستقیم و در خلاصه‌نویسی‌ها به‌کار رود. انتساب درمتن باعث جلوگیری از...
ﺷﯿﻮه ارﺟﺎع درون ﻣﺘﻨﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ APA اﻗﺘﺒﺎ
EndNote. ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؛. -. ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان. اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي .... و اﯾﺪه ﻫﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ه. ﻣﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. (. روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه. ) ؛ ﻧﻘﻞ. ﻗﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ه. دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. (. اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺪه. /. ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ه. دﯾﮕﺮي ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺸﺎء ﺟﺪﯾﺪ. ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ). –.
مرجع نویسی به روش APA | وبلاگ - تراپیپر
ارجاع غیر مستقیم به منبع : اگر می خواهید مطلبی را از یک منبع ذکر کنید که خود آن را از منبع دیگری آورده است، کافیست به منبع اصلی در متن اشاره کنید، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذکر نمایید. اگر معمولا دانشجویان صرفا از منبع اول و یا دوم جهت رفرنس دهی استفاده می کنند، اما شیوه صحیح بر اساس روش APA به این صورت می ...
رفرنس نویسی، ارجاع غیر مستقیم به منبع - Research Editor
جهت سفارش رفرنس نویسی مقالات شما , از طریق این لینک در سایت عضو شده و درخواست خود.
شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA - دکتر تفتیان
انتشارات سازمان ملی جوانان. مهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه ی APA. - در موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب: انشاء یا نگارش نویسنده است: بیان کننده عقاید و ایده های نویسنده متن است؛ نقل قول مستقیم از نویسنده دیگر است ( رونویسی شده)؛ نقل قول غیر مستقیم از نویسنده دیگر است (اقتباس...
پژوهه » سبک رفرنس دهی APA با مثال های کاربردی
در منبع نویسی باید اطلاعات به میزانی ارائه گردد که خواننده بتواند منبع مورد استفاده ی نویسنده رابه راحتی پیدا نماید؛ – ارجاع درون متن به شکلی باشد که مشخص شود آیا متن نقل قول مستقیم است (رونویسی) یا نقل قول غیر مستقیم یا اقتباس است (انشاء از نویسنده ولی ایده از شخص دیگر است)؛ – اگر نوشته سفارشی است باید مقررات...
انواع رفرنس نویسی | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان
فیلم آموزشی شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی، به صورت گام به گام، با تدریس دکتر مریم صراف زاده · فیلم‌ آموزشی ... 1- اگر نوشته ای كه از كتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد لازم است رفرنس دهی آن به این صورت باشد . نقل قول مستقیم ( مناف زاده ، 1386 ، صفحه 103 ) . نقل قول غیر مستقیم ( مناف زاده ، 1386). 2- رفرنس...
ارجاع نويسي APA | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان
(ويندال و ديگران، 1379، ص354) 3- اگر نام پديد آورنده در متن آورده شده باشد ديگر لزومي به ذكر نام پديد آورنده اثر در پرانتز نيست. براي مثال؛ فرهنگي معتقد است: ارتباط يعني تفهيم و تفاهم. (1373، ص43) 4- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غير مستقيم باشد، از آوردن شماره صفحه پرهيز مي‌شود. براي مثال؛ در تعريف ارتباط مي توان آن را تفهيم...
ریفرنس نویسی به سبک APA در پایان نامه – سایت تخصصی مدیریت
ارجاع غیر مستقیم به منبع. اگر می خواهید مطلبی را از یک منبع ذکر کنید که خود آن را از منبع دیگری آورده است، کافی ست به منبع اصلی در متن اشاره کنید، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذکر نمایید. اگر معمولا دانشجویان صرفا از منبع اول و یا دوم جهت رفرنس دهی استفاده می کنند، اما شیوه صحیح بر اساس روش APA به...
ارجاع مستقیم و غیر مستقیم در پایان نامه و مقاله - شیوه ارجاع مستقیم
ارجاع مستقیم و غیر مستقیم در پایان نامه و مقاله. هنگام استفاده از آثار فارسی و غیرفارسی دانشگاهی یا غیردانشگاهی دیگران می‌توانید آن آثار را با آوردن منبع، به زبان خودتان خلاصه و تحلیل و تفسیر کنید، ولی نباید از روی آن‌ها نسخه برداری کرد؛ مگر جایی که لازم است تعریف، توضیح یا مطلبی را همان گونه که در منبع...
هفت شهر - راهنمای نویسندگان
نقل قول غیرمستقیم نشانه لازم ندارد و تنها باید در اولین فراز مناسب منبع یا مرجع آن را معرفی کرد. جملات مهمی مانند بندهای قانونی و احادیث ... اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می‌شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سال‌ها با نقطه ویرگول از هم متمایز می‌شوند، مانند: (باکلند، 1967؛ 1978؛ 1988). برای کتابهایی که به فارسی ترجمه...
ارجاع مستقیم به شیءها به صورت ناامن ۴ شماره - owasp
جهت پیشگیری از ارجاع مستقیم به شیءها به صورت ناامن لزم است که رویکردی برای محافظت از اشیاء قابل. دسترسی هر کاربر انتخاب شود. (برای مثال شماره شیء و نام فایل):. - ۱. برای هر کاربر یا نشست از ارجاع غیرمستقیم به شی استفاده کنید. این اقدام از هدف قرار دادن مستقیم هکر به. منابع غیرمجاز جلوگیری می کند. برای مثال به جای...
راهنمای نگارش - Magiran
ّ. 2. یادداشت می تواند مسئله محور باشد، ولی وسعت و عمق علمی آن در حد. 3. ارجاع دهی در جایی که وجود آنالزم و فقدانش به اعتبار علمی یادداشـــــــت لطمه می زند، ضروری. است. ارجاع دهی باید به صورت درون متنی و بر اساس شیوه رایج ارجاع به منابع تنظیم گردد. هرگونه. نقل قول )اعم از مستقیم و غیرمستقیم( باید به منبع مربوطه، استناد داده شود.
IEEE ش معزفی منابع و ارجاع به آنها طبق استاندارد رو IEEE Citation
روش معرفی منابع و ارجاع به آنها طبق استاندارد. ارجاع به منابع در متن . در این روش در جمله ای که از یک منبع اخذ شده، در داخل براکت با شماره به منبع ارجاع داده می شود. دقت نمائید اگر ارجاع دهی در. آخر جمله باشد، باید در داخل جمله بوده و نقطه پایان جمله پس از ارجاع قرار می گیرد (شکل ۱). . تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن، فقط با یک شماره ...
شیوه نامه استناددهی به روش APA
نگارش هر اثر علمی مستلزم مطالعه و بررسی آثار مرتبط است. ارجاع به منابع مورد استفاده در شکل گیري اثر، هم. باعث اعتبا. ر بخشی به اثر تالیفی يا تحقیقی می شود و هم جلوه اي از امانت داري مولف را به نمايش می. گذارد. فهرست منابع مورد استناد، راهکار مناسبی براي هدايت مخاطبان به سرچشمه اصلی انديشه. ها، يافته. ها و داده. هاي. ارائه شده در...
راهنمای نگارش پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
در پیشینه از کتابها و مقالاتی که مستقیما با موضوع پایاننامه مرتبط بوده و از آنها استفاده شده همراه با نام ونامخانوادگی نویسنده نام برده و بعد از ذکر عنوان بسته به میزان ارتباط با پایاننامه ... تذکر اول: اگر در متن پایاننامه در ارجاع به منبع یا منابعی ، از شیوهای متفاوت استفاده شده است، در پایان بخش روش تحقیق باید به آن اشاره شود.
( ﺴﯽ رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﯾ ) ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺗﻨﻈﯿﻢ •
Citation. ) رﻓﺮﻧﺲ دادن. (. Referencing. ) •. اﺳﺘﻨﺎد. ﮐﺮدن. ¡. ﻋﻤﻞ. ارﺟﺎع. ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. دﯾﮕﺮ،. ÑÏ. ﻗﺴﻤﺘﯽ. ÒÇ. ﻣﺘﻦ. ﺧﻮ. Ï. اﺳﺖ . اﺳﺘﻨﺎد. ﺑﻪ. ﮐﺎرﻫﺎ. ﻫﻢ. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. ÑÏäÂ. زﻣﯿﻨﻪ æ. ﻫﻢ. ﺣﻤﺎﯾﺘ ... ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ . •. اﻫﻤﯿﺖ. : ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. (. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه،. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ. ) •. ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ارجاع دهی به روش APA - برنامه درسی و علوم یادگیری
3- اگر نام پدید آورنده در متن آورده شده باشد دیگر لزومی به ذکر نام پدید آورنده اثر در پرانتز نیست. برای مثال؛ فرهنگی معتقد است: ارتباط یعنی تفهیم و تفاهم. (1373، ص43) 4- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غیر مستقیم باشد، از آوردن شماره صفحه پرهیز می‌شود. برای مثال؛ در تعریف ارتباط می توان آن را تفهیم و تفاهم نیز نامید. (فرهنگی، ...
فهرست شکل‌ها - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
در چكيده از ارجاع به منابع، ذكر روابط رياضي و بيان تاريخچه خودداري ‌می‌شود. یادداشت‌های ... به جای ساختن یک فایل جدید و تلاش در شبیه ساختن آن به این متن، توصیه می‌شود تا با ویرایش فایل پیش رو به نگارش پیشنهاد پروژه خود بپردازید. تنظیمات .... استفاده مستقیم و یا غیر مستقیم از هر منبعی می‌بایست همراه با ارجاع به آن منبع باشد.
روش تحقیق
(3) مأخذ: نوشته ای است که پدیدآورنده، با واسطه ی آن، به طور غیرمستقیم، مطلبی را از منبعی نقل کرده و یا به آن مطلب استناد کرده است. 1 شیوه ی ارجاع به منابع و مآخذ در متن. برای ارجاع به نوشته هایی که پژوهشی نیستند، هنگام بازگشت دادن خواننده به منبع یا مأخذ یک مطلب یا نوشته از الگوی زیر پی روی می کنیم: از راست به چپ: پرانتز باز...
شیوه نامه مقاله نویسی | کانون پ‍ژوهشی ابصار
توضیحات بیشتر دربارة شیوه ارجاع منابع. در جهت امانتداری اندیشههای دیگران و برای اطلاع رسانی بیشتر خواننده برای مراجعه به متون منابع اصلی، باید ارجاعات آورده شود. بنابراین هرگاه در متن مقاله، مطلبی از یک کتاب، مجله یا ... به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقل شود باید پس از بیان مطلب آن را مستند ساخت.
نرم‌افزار مدیریت استناددهی پژوهیار - نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
هر گاه در مراجعه به سندی مطلب حاصل نظرات خود نویسنده نباشد و از نویسنده دیگری نقل شده باشد به آن نقل قول غیر مستقیم می‌گوییم و برای استناد به آن باید نام هر دو نویسنده ذکر شود و می‌توان از واژه « به نقل از» یا « نقل در» استفاده کرد مثال : (پیاژه ۱۹۹۳، به نقل از منصوری۱۳۹۵) یا (منصوری ۱۳۹۵ نقل در پیاژه ۱۹۹۳) در منابع انگلیسی نیز...
نويسي شيوه مرجع ن هاي دانشجويا ها و رساله نامه پايان - دانشگاه هرمزگان
فقط مطالعه شده ولی مورد استفاده مستقیم. در متن پایان. نامه. قرار نگ. رفته اند در فهرست مراجع درج ن. شوند. برای ذکر منابع شیوه. های مختلفی وجود دارد که دو شیوه رایج. تر. آن. ها. روش ونکوور )بر اساس شماره. گذاری. در متن( و هاروارد )به ترتیب الفبایی نام نویسنده و سال انتشار( می. باشند. در. دانشکده. علوم و فنون دریایی. دانشگاه. هرمزگان.
منبع امتحاني روش تحقيق (چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟)
تنها زماني به منابع ديگران استناد ميشود كه محقق دسترسي مستقيم به اصل اثر را نداشته باشد كه در آن صورت بايد مشخص كرد كه آن مطلب از يك منبع دست دوم گرفته شده است. 4.1.1. شيوه ارجاع در متن هرگاه در متن مقاله مطلبي از يك كتاب يا مجله يا.. به صورت مستقيم يا غير مستقيم، نقل شود، بايد پس از بيان مطلب، آن را مستند ساخت.
جشنواره علامه حلی(ره) - آشنایی با ساختار يك مقاله علمي
7- منابع و مأخذ. توضیح تفصیلی این اجزاء به شرح ذیل است: 1. عنوان: پختگی عنوان، حاكی از توان علمی نویسنده است و عنوان نامناسب ارزش مقاله را كم می كند. این عنوان ناظر ..... به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقل شود باید پس از بیان مطلب آن را مستند ساخت. این مستندسازی شیوه های مختلف دارد. الف: شیوه ارجاع در متن. در استناد نام مؤلف و...
pnWikka : منابع دسترسي و تحليل استنادها و محاسبه - گروه کتابداری
استناد یعنی یادداشت ارجاعی به اثری که از آن عبارتی یا جملهای (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) نقل شده است یا ارجاعی به یک اثر یا یک منبع موثق به منظور اثبات صحت یک مطلب یا یک نظر (سلطانی و راستین، 1379: 14). در زبان انگلیسی بین دو واژه استناد (Citation) و ارجاع (Reference) تفاوت قائل می شوند. یعنی "مقاله ب دارای...
« اﺗﺎف اﻟﺰاﻣﺎت ﺻﻮري ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ »
اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ارﺟﺎع. دﻫﻲ. APA. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت اﺗﺎف. ﻣﺮج و. ﻣﻼك ﻋﻤﻞ. اﺳﺖ . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺟﺪ. ا. ول ذﻳﻞ. ﻓﻘﻂ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ داور ﻣﻘﺎﻟﻪ. و ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ... ﺑﻪ اﺳﺘﺘﺜﻨﺎي ﭼﻜﻴﺪه .) ٨. ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺑﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ . ٩. داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴ. ﻲ. ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ، ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه. ﺷﻮد . ١٠. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺎورﻗﻲ. ﻧﺪارد، .
راهنمای نگارش اثر - سامانه کتاب انتشارات
بر اساس مصوبه شورای انتشارات دانشگاه، همکاری اعضای هیأت علمی با دانشجویان ( کارشناسی ارشد و دکتری) و افراد غیر متخصص در تألیف و ترجمه کتاب پذیرفته نمی‌شود و ... منظور از مسئولیت اصلی یعنی نگارنده باید در آثار ارجاع به خود در صورتی که کتاب باشد، به عنوان نویسنده اول، اگر اثر باشد به‌عنوان نویسنده مسئول اثر و اگر طرح...
معلم راهنما49 - مستندسازی و مآخذ نویسی به روش APA
حال با توجه به منسوخ شدن ارجاع نويسي برون متني، پايين صفحه و انتهاي متن، در ادامه شيوه صحيح مستندسازی و مآخذنویسی به روش APA آورده مي‌شود. 2- مستندسازی به ... 5- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غير مستقيم باشد، اما نام صاحب اثر در متن آمده باشد بلافاصله پس از نام خانوادگي در پرانتز سال انتشار آورده مي‌شود. براي مثال؛ فرهنگي ...
شیوه نامه مقاله نویسی - معاونت پژوهش
ارجاع به مآخذ: پرداختن به معرفي منابع و مآخذ در چكيده نيز، نادرست است. ... افزون بر استدلال و تأملات محقق، لازم است هر مقالهاي با مجموعهاي از آثار مرتبط با موضوع خود، در ارتباط باشد از اين رو سعي ميشود با نقل و قول مستقيم يا غير مستقيم (بازنويسي، تلخيص) اين ترابط علمي برقرار شده و از منابع معتبر دست اول استفاده شود.

مجموعه: مراسم خاکسپاری شهره صولتی. مدل موی بوکسوری دخترانه. زندگی نامه شهید نادر مهدوی. اسامی بازیکنان تیم ملی آلمان 2014. دانلود برنامه عکس در عکس. کلودیا آلیزی ویکی پدیا. دانلود نرم افزار طراحی عکس تبلیغاتی. دانلود کتاب آشنایی با قوانین کسب و کار پیام نور. دانلود بازی اسپارتان توتال واریور برای اندروید. نمایشگاه مادر و کودک ۹۶. چگونه کاسکو را دستی کنیم. تیم ملی فوتبال پرتغال. همپوشانی سامسونگ j7. فیلم های لیندسی لوهان. پروفایل ساده و شیک. تابلو نقاشی های معروف. قد کوتاه ترین مرد جهان. دانلود پیام. عکس سراتو 2015. گیاهان خانواده بقولات.